CBC Nova Scotia April 15

Global April 15

Halifax Today April 15

Chronicle Herald April 15

Yahoo News April 15

Sheldon MacLeod April 16

The Star April 16

Global April 16

Chronicle Herald April 17

Halifax Today April 17

The Coast April 18

Todd Veinotte Show 95.7 April 20